logo

НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО

НА МЛАДИТЕ ХОРА

logo

За проекта

 Граждани и организации от Смолян не са се включвали активно в обществени обсъждания до момента. Проектът има за цел да развие компетенции и умения, които да повишат качеството на представяне и защита на идеите пред отговорните институции по проблеми от значение за общността. С реализирането му ще променим липсата на широко гражданско участие, ще провокираме младежите за активни действия. Те ще бъдат обучавани от български и норвежки експерти за начините за въздействие на гражданското общество, ще участват в демонстрационен уоркшъп, ще инициират и осъществят граждански инициативи и кампании и ще покажат, че младежите имат реална сила и значение за общността. Приносът на партньорската НПО от Норвегия е професионален – тя ще провежда обучения и демонстрации. Освен на основната целева група от младежи, ще повлияем и на гражданите на Смолян, които ще бъдат провокирани да се активизират по отношение участието си в живота на общността.