logo

НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО

НА МЛАДИТЕ ХОРА

logo

15-ти юли – Международeн ден на уменията на младите хора

През 2014 г. Общото събрание на ООН определя 15-ти юли за Международния ден на уменията на младите хора. Според данни на международната организация, почти половината от населението на света е под 25 годишна възраст, а 85% от младите хора са ситуирани в т.нар. развиващи се страни. Именно затова, през 2012 година Генералният секретар на ООН залага в своя Петгодишен работен план приоритет, насочен към работата за и с млади хора.
Обявяването на 15-ти юли за Международeн ден на уменията на младите хора е ключов момент за бъдещето устойчиво младежко развитие, с фокус върху инвестирането в образование и развитие на професионални и личностни умения у младежите по света. Целта е да се постигнат по-добри социално-икономически условия за настоящото и за всички бъдещи поколения. Инвестицията в качествено образование ще даде възможност на младите хора да се превърнат в активни граждани на обществото, конкурентноспособни професионалисти на пазара на труда и „посланици на добра промяна“.

С огорчение споделям един коментар на студент от Смолян по повод този първи Международeн ден на уменията на младите хора: „Разбирам защо не го популяризират“.

„Защо инвестирането в уменията на младите хора би допринесло за устойчивото развитие?“ – това е въпросът, който международната общност задава през 2015 година.
Това е въпрос, който членовете и доброволците от Сдружение „Екосвят Родопи“ не си задават.
А действат. Това е смисълът и на изпълняваните проекти по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Чрез проект „Насърчаване на активното гражданство на младите хора“ инвестираме в техните умения за комуникации, личностно развитие, за отношение и отговорност към обществото.

В Смолян има изключително качествени млади хора. Дейни, активни, талантливи.
Като Мира, Сали и Заро които направиха кампания по повод на Световния ден на околната среда; като Доминика и учениците от ПГТТ, които подкрепени от преподавателите си започнаха и продължават кампанията „Да четем заедно“; като Сашо и Владо, от чиято изложба „Шест милиона българи. Една Родопа планина. Нека се погрижим“ във фоайето на Младежки дом струи токова обич и почит към природните красоти – богатства на Родопите; като Реджи, чието послание „ Бъдещето ни е в нашите ръце“ и страхотното негово платно виждахме в продължение на месец на колоните на площад „Свобода“. Като Цецо, Денис, Неда и много други младежи.

Членовете и доброволците – младежи от Сдружение „Екосвят Родопи“ пожелават на всички млади хора да не спират да учат, да развиват своите умения и да постигат целите си!
А ние с всички сили и възможности трябва да създаваме условия за това и да ги подпомагаме.
Защото инвестирането в уменията на младите хора ще доприне за устойчивото развитие.
На Българя. На всички нас.

Вашият коментар